OHLINS: Det är inte lång tid sedan påven uttryckte på en video (YouTube) att ”en personlig relation med Jesus är farligt och skadligt”. Att så lätt låta sig förledas som dessa pingstvänner är skrämmande. Nu är man till och med beredd att kompromissa med kärnan, Guds evangelium. Det verkar som den profetiska hälsningen som pastor Carter Conlon fick delge för en del år sedan går i uppfyllelse: ”Det kommer ett stort avfall och det största avfallet kommer inom pingströrelsen”.